เนื่องจาก บจ.อินเตอร์ ไวท์มาร์ค เป็นผู้ผลิต ทั้งทางด้านโปรแกรมไฟฟ้า และระบบแมคคานิก เราจึงรู้ระบบการทำงาน รวมทั้งหัวใจของเครื่องเราเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจว่าเราสามารถ ดูแล-ให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่

          นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในเรื่องการบริการเป็นลำดับแรก เพราะการผลิตของลูกค้าสำคัญ เหมือนเป็นการผลิตของเรา ดังนั้นเราจึงพยายามไม่ให้การผลิตของลูกค้าต้องหยุดชงัก และเนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งเราเข้าใจว่า ลูกค้าต้องการความอุ่นใจ ว่าจะมีผู้คอยดูแลเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

 

Call : 02-932-5822 (5 automatic lines)

Work hours : Mon - Sat 8.30 - 17.30

                 


          Inter White Mark co., Ltd manages program and mechanics in-house. Then, we're confident that we can support our customers because we know through and through about our machine .

          Moreover, our prompt service will be satisfaction. As the machine has long life so we understand that our customers want to feel relieved that we can take care them.

 

Automatic labeling machine

# Synchronous (Model 831 or 832)

# Blow Box (Model 841)

# Tamp (Model 821)

# Tamp Corner (Model 823)

# Wrap Tube (Model 812)

# Wrap Belt (Model 814) / 

Wrap T-Roller (Model 815)

Semi-Automatic labeling machine

# Horizontal Wrap (Model 511)

# Wrap Tube (Model 512)

# Vertical Wrap (Model 513)

# Tamp (Model 521)

# Tamp Slide (Model 522)

# Tamp Corner (Model 523)

# Tamp Swing (Model 524)